Data Pagu Anggaran 2019

Maaf, Pagu Anggaran tahun 2019 untuk SMPS Belum ada.
Pagu : Rp 0
Dasar : Rp 0
Propors. : Rp 0
Siswa (80%) : Rp 0
Rombel (10%) : Rp 0
Lokasi (10%) : Rp 0
Nama sekolah Total
SMP PGRI PEPARA
Alokasi Dasar : 0
Pagu : 0
Gaji A : Rp 0
Gaji B : 0
Siswa : 0, Rp 0
Rombel : 0, Rp 0
Lokasi (Poin) : , Rp 0
0
SMPIT AL KHAWARIZMI TANAH GROGOT
Alokasi Dasar : 0
Pagu : 0
Gaji A : Rp 0
Gaji B : 379,800,000
Siswa : 218, Rp 0
Rombel : 9, Rp 0
Lokasi (Poin) : 1, Rp 0
379,800,000
SMP PGRI 2 TANAH GROGOT
Alokasi Dasar : 0
Pagu : 0
Gaji A : Rp 0
Gaji B : 164,834,400
Siswa : 18, Rp 0
Rombel : 3, Rp 0
Lokasi (Poin) : 1, Rp 0
164,834,400
SMP KARTIKA V-2 TANAH GROGOT
Alokasi Dasar : 0
Pagu : 0
Gaji A : Rp 0
Gaji B : 365,755,200
Siswa : 81, Rp 0
Rombel : 3, Rp 0
Lokasi (Poin) : 1, Rp 0
365,755,200
SMP MUHAMMADIYAH TANAH GROGOT
Alokasi Dasar : 0
Pagu : 0
Gaji A : Rp 0
Gaji B : 307,576,800
Siswa : 136, Rp 0
Rombel : 6, Rp 0
Lokasi (Poin) : 1, Rp 0
307,576,800
SMP INTEGRAL LUQMAN AL-HAKIM KUARO
Alokasi Dasar : 0
Pagu : 0
Gaji A : Rp 0
Gaji B : 115,200,048
Siswa : 88, Rp 0
Rombel : 3, Rp 0
Lokasi (Poin) : 1, Rp 0
115,200,048
SMP ISLAM AL MA ARIF 1 PASER
Alokasi Dasar : 0
Pagu : 0
Gaji A : Rp 0
Gaji B : 0
Siswa : 26, Rp 0
Rombel : 3, Rp 0
Lokasi (Poin) : 1, Rp 0
0
SMP ISLAM AL MUKARRAM LONG IKIS
Alokasi Dasar : 0
Pagu : 0
Gaji A : Rp 0
Gaji B : 31,862,655,600
Siswa : 212, Rp 0
Rombel : 9, Rp 0
Lokasi (Poin) : 1, Rp 0
31,862,655,600
SMP AL HAMIDY LONG KALI
Alokasi Dasar : 0
Pagu : 0
Gaji A : Rp 0
Gaji B : 0
Siswa : 52, Rp 0
Rombel : 3, Rp 0
Lokasi (Poin) : , Rp 0
0
SMP ISLAM AL MA ARIF 2 PASER
Alokasi Dasar : 0
Pagu : 0
Gaji A : Rp 0
Gaji B : 0
Siswa : 14, Rp 0
Rombel : 2, Rp 0
Lokasi (Poin) : 1, Rp 0
0
SMP MUHAMMADIYAH LONG KALI
Alokasi Dasar : 0
Pagu : 0
Gaji A : Rp 0
Gaji B : 0
Siswa : 14, Rp 0
Rombel : 3, Rp 0
Lokasi (Poin) : 1, Rp 0
0