Data Pagu Anggaran 2019

Pagu : Rp 2,500,000,000
Dasar : Rp 250,000,000
Propors. : Rp 2,250,000,000
Siswa (80%) : Rp 1,800,000,000
Rombel (10%) : Rp 225,000,000
Lokasi (10%) : Rp 225,000,000
Nama sekolah Total
SMPN 1 TANAH GROGOT
Alokasi Dasar : 3,787,879
Pagu : 277,059,964
Gaji A : Rp 366,001,488
Gaji B : 960
Siswa : 562, Rp 97,185,128
Rombel : 18, Rp 176,086,957
Lokasi (Poin) : 1, Rp 2,743,902
645,806,314
SMPN 02 TANAH GROGOT
Alokasi Dasar : 3,787,879
Pagu : 282,247,782
Gaji A : Rp 1,937,092,800
Gaji B : 1,086,079,980
Siswa : 592, Rp 102,372,946
Rombel : 18, Rp 176,086,957
Lokasi (Poin) : 1, Rp 2,743,902
3,308,164,464
SMPN 03 TANAH GROGOT
Alokasi Dasar : 3,787,879
Pagu : 127,454,376
Gaji A : Rp 1,198,413,600
Gaji B : 486,552,540
Siswa : 206, Rp 35,623,019
Rombel : 9, Rp 88,043,478
Lokasi (Poin) : 1, Rp 2,743,902
1,815,164,418
SMPN 04 TANAH GROGOT
Alokasi Dasar : 3,787,879
Pagu : 163,447,684
Gaji A : Rp 292,969,200
Gaji B : 296,871,504
Siswa : 301, Rp 52,051,110
Rombel : 11, Rp 107,608,696
Lokasi (Poin) : 1, Rp 2,743,902
756,032,290
SMPN 05 TANAH GROGOT
Alokasi Dasar : 3,787,879
Pagu : 297,218,209
Gaji A : Rp 370,799,952
Gaji B : 0
Siswa : 622, Rp 107,560,765
Rombel : 19, Rp 185,869,565
Lokasi (Poin) : 1, Rp 2,743,902
670,762,063
SMPN 06 TANAH GROGOT
Alokasi Dasar : 3,787,879
Pagu : 113,002,730
Gaji A : Rp 713,230,800
Gaji B : 285,600,000
Siswa : 179, Rp 30,953,982
Rombel : 8, Rp 78,260,870
Lokasi (Poin) : 1, Rp 2,743,902
1,114,577,433
SMPN 07 TANAH GROGOT
Alokasi Dasar : 3,787,879
Pagu : 90,670,677
Gaji A : Rp 349,263,600
Gaji B : 72,600,000
Siswa : 163, Rp 28,187,146
Rombel : 6, Rp 58,695,652
Lokasi (Poin) : 1, Rp 2,743,902
515,278,179
SMPN 08 TANAH GROGOT
Alokasi Dasar : 3,787,879
Pagu : 132,815,121
Gaji A : Rp 0
Gaji B : 0
Siswa : 237, Rp 40,983,764
Rombel : 9, Rp 88,043,478
Lokasi (Poin) : 1, Rp 2,743,902
135,559,024
SMPN 09 Tanah grogot
Alokasi Dasar : 3,787,879
Pagu : 49,045,014
Gaji A : Rp 687,834,000
Gaji B : 279,004,416
Siswa : 92, Rp 15,909,309
Rombel : 3, Rp 29,347,826
Lokasi (Poin) : 1, Rp 2,743,902
1,018,627,333
SMPN 1 BATU SOPANG
Alokasi Dasar : 3,787,879
Pagu : 324,565,153
Gaji A : Rp 1,563,001,776
Gaji B : 877,200,000
Siswa : 667, Rp 115,342,492
Rombel : 21, Rp 205,434,783
Lokasi (Poin) : 1, Rp 2,743,902
2,767,510,832
SMPN 02 BATU SOPANG
Alokasi Dasar : 3,787,879
Pagu : 128,491,939
Gaji A : Rp 0
Gaji B : 0
Siswa : 212, Rp 36,660,582
Rombel : 9, Rp 88,043,478
Lokasi (Poin) : 1, Rp 2,743,902
131,235,842
SMPN 03 BATU SOPANG
Alokasi Dasar : 3,787,879
Pagu : 30,788,969
Gaji A : Rp 0
Gaji B : 0
Siswa : 43, Rp 7,435,873
Rombel : 2, Rp 19,565,217
Lokasi (Poin) : 1, Rp 2,743,902
33,532,871
SMPN 04 BATU SOPANG
Alokasi Dasar : 3,787,879
Pagu : 59,692,259
Gaji A : Rp 853,941,624
Gaji B : 67,046,196
Siswa : 97, Rp 16,773,946
Rombel : 4, Rp 39,130,435
Lokasi (Poin) : 1, Rp 2,743,902
983,423,982
SMPN 01 TANJUNG HARAPAN
Alokasi Dasar : 3,787,879
Pagu : 92,054,095
Gaji A : Rp 352,861,200
Gaji B : 244,800,000
Siswa : 171, Rp 29,570,564
Rombel : 6, Rp 58,695,652
Lokasi (Poin) : 1, Rp 2,743,902
692,459,197
SMPN 02 TANJUNG HARAPAN
Alokasi Dasar : 3,787,879
Pagu : 52,330,632
Gaji A : Rp 194,400,024
Gaji B : 6,024
Siswa : 111, Rp 19,194,927
Rombel : 3, Rp 29,347,826
Lokasi (Poin) : 1, Rp 2,743,902
249,480,583
SMPN 03 TANJUNG HARAPAN
Alokasi Dasar : 3,787,879
Pagu : 44,203,050
Gaji A : Rp 235,320,000
Gaji B : 115,200,000
Siswa : 64, Rp 11,067,346
Rombel : 3, Rp 29,347,826
Lokasi (Poin) : 1, Rp 2,743,902
397,466,953
SMPN 04 TANJUNG HARAPAN
Alokasi Dasar : 3,787,879
Pagu : 43,165,487
Gaji A : Rp 192,414,000
Gaji B : 103,200,000
Siswa : 58, Rp 10,029,782
Rombel : 3, Rp 29,347,826
Lokasi (Poin) : 3, Rp 8,231,707
347,011,194
SMP NEGERI 5 TANJUNG HARAPAN
Alokasi Dasar : 3,787,879
Pagu : 43,511,341
Gaji A : Rp 279,729,600
Gaji B : 211,200,000
Siswa : 60, Rp 10,375,636
Rombel : 3, Rp 29,347,826
Lokasi (Poin) : 3, Rp 8,231,707
542,672,649
SMPN 06 TANJUNG HARAPAN
Alokasi Dasar : 3,787,879
Pagu : 42,819,632
Gaji A : Rp 0
Gaji B : 18,000,000
Siswa : 56, Rp 9,683,927
Rombel : 3, Rp 29,347,826
Lokasi (Poin) : 1, Rp 2,743,902
63,563,535
SMPN 01 PASIR BELENGKONG
Alokasi Dasar : 3,787,879
Pagu : 89,114,331
Gaji A : Rp 21,600,000
Gaji B : 0
Siswa : 154, Rp 26,630,800
Rombel : 6, Rp 58,695,652
Lokasi (Poin) : 1, Rp 2,743,902
113,458,234
SMPN 02 PASIR BELENGKONG
Alokasi Dasar : 3,787,879
Pagu : 119,573,967
Gaji A : Rp 160,463,040
Gaji B : 129,204,000
Siswa : 217, Rp 37,525,219
Rombel : 8, Rp 78,260,870
Lokasi (Poin) : 1, Rp 2,743,902
411,984,909
SMPN 03 PASIR BELENGKONG
Alokasi Dasar : 3,787,879
Pagu : 89,114,331
Gaji A : Rp 0
Gaji B : 0
Siswa : 154, Rp 26,630,800
Rombel : 6, Rp 58,695,652
Lokasi (Poin) : 1, Rp 2,743,902
91,858,234
SMPN 04 PASIR BELENGKONG
Alokasi Dasar : 3,787,879
Pagu : 138,793,330
Gaji A : Rp 435,418,776
Gaji B : 610,800,012
Siswa : 215, Rp 37,179,364
Rombel : 10, Rp 97,826,087
Lokasi (Poin) : 1, Rp 2,743,902
1,187,756,020
SMPN 05 PASIR BELENGKONG
Alokasi Dasar : 3,787,879
Pagu : 119,746,894
Gaji A : Rp 489,568,800
Gaji B : 246,000,000
Siswa : 218, Rp 37,698,146
Rombel : 8, Rp 78,260,870
Lokasi (Poin) : 1, Rp 2,743,902
858,059,597
SMPN 06 PASIR BELENGKONG
Alokasi Dasar : 3,787,879
Pagu : 40,571,578
Gaji A : Rp 192
Gaji B : 0
Siswa : 43, Rp 7,435,873
Rombel : 3, Rp 29,347,826
Lokasi (Poin) : 1, Rp 2,743,902
43,315,672
SMPN 07 PASIR BELENGKONG
Alokasi Dasar : 3,787,879
Pagu : 37,285,959
Gaji A : Rp 0
Gaji B : 0
Siswa : 24, Rp 4,150,255
Rombel : 3, Rp 29,347,826
Lokasi (Poin) : 1, Rp 2,743,902
40,029,862
SMPN 08 SATU ATAP PASER BELENGKONG
Alokasi Dasar : 3,787,879
Pagu : 38,150,596
Gaji A : Rp 265,807,200
Gaji B : 132,616,200
Siswa : 29, Rp 5,014,891
Rombel : 3, Rp 29,347,826
Lokasi (Poin) : 1, Rp 2,743,902
439,317,898
SD-SMP SATAP SMP NEGERI 13 TANAH GROGOT
Alokasi Dasar : 3,787,879
Pagu : 28,367,987
Gaji A : Rp 192,607,200
Gaji B : 66,921,768
Siswa : 29, Rp 5,014,891
Rombel : 2, Rp 19,565,217
Lokasi (Poin) : 1, Rp 2,743,902
290,640,858
SMPN 11 TANAH GROGOT
Alokasi Dasar : 3,787,879
Pagu : 47,661,596
Gaji A : Rp 190,800,000
Gaji B : 282,740,400
Siswa : 84, Rp 14,525,891
Rombel : 3, Rp 29,347,826
Lokasi (Poin) : 1, Rp 2,743,902
523,945,898
SMPN 12 TANAH GROGOT
Alokasi Dasar : 3,787,879
Pagu : 28,022,133
Gaji A : Rp 193,728,144
Gaji B : 69,600,000
Siswa : 27, Rp 4,669,036
Rombel : 2, Rp 19,565,217
Lokasi (Poin) : 1, Rp 2,743,902
294,094,179
SMPN 01 KUARO
Alokasi Dasar : 3,787,879
Pagu : 180,839,093
Gaji A : Rp 868,388,400
Gaji B : 690,131,580
Siswa : 345, Rp 59,659,910
Rombel : 12, Rp 117,391,304
Lokasi (Poin) : 1, Rp 2,743,902
1,742,102,975
SMPN 2 KUARO
Alokasi Dasar : 3,787,879
Pagu : 84,618,222
Gaji A : Rp 500,425,200
Gaji B : 229,277,196
Siswa : 128, Rp 22,134,691
Rombel : 6, Rp 58,695,652
Lokasi (Poin) : 1, Rp 2,743,902
817,064,521
SMPN 03 KUARO
Alokasi Dasar : 3,787,879
Pagu : 87,557,986
Gaji A : Rp 665,976,000
Gaji B : 324,421,272
Siswa : 145, Rp 25,074,455
Rombel : 6, Rp 58,695,652
Lokasi (Poin) : 1, Rp 2,743,902
1,080,699,160
SMPN 4 KUARO
Alokasi Dasar : 3,787,879
Pagu : 45,932,323
Gaji A : Rp 350,925,600
Gaji B : 335,858,400
Siswa : 74, Rp 12,796,618
Rombel : 3, Rp 29,347,826
Lokasi (Poin) : 1, Rp 2,743,902
735,460,226
SMPN 5 KUARO
Alokasi Dasar : 3,787,879
Pagu : 50,947,214
Gaji A : Rp 357,619,200
Gaji B : 160,800,000
Siswa : 103, Rp 17,811,509
Rombel : 3, Rp 29,347,826
Lokasi (Poin) : 2, Rp 5,487,805
574,854,219
SMPN 6 KUARO
Alokasi Dasar : 3,787,879
Pagu : 46,105,250
Gaji A : Rp 217,200,000
Gaji B : 0
Siswa : 75, Rp 12,969,546
Rombel : 3, Rp 29,347,826
Lokasi (Poin) : 1, Rp 2,743,902
266,049,153
SMPN 01 LONG IKIS
Alokasi Dasar : 3,787,879
Pagu : 277,924,600
Gaji A : Rp 1,301,371,224
Gaji B : 1,652,011,200
Siswa : 567, Rp 98,049,765
Rombel : 18, Rp 176,086,957
Lokasi (Poin) : 1, Rp 2,743,902
3,234,050,926
SMPN 02 LONG IKIS
Alokasi Dasar : 3,787,879
Pagu : 168,734,184
Gaji A : Rp 750,718,800
Gaji B : 536,094,612
Siswa : 275, Rp 47,555,000
Rombel : 12, Rp 117,391,304
Lokasi (Poin) : 1, Rp 2,743,902
1,458,291,498
SMPN 03 LONG IKIS
Alokasi Dasar : 3,787,879
Pagu : 87,385,058
Gaji A : Rp 84
Gaji B : 72
Siswa : 144, Rp 24,901,528
Rombel : 6, Rp 58,695,652
Lokasi (Poin) : 1, Rp 2,743,902
90,129,117
SMPN 04 LONG IKIS
Alokasi Dasar : 3,787,879
Pagu : 87,212,131
Gaji A : Rp 231,744,192
Gaji B : 143,066,652
Siswa : 143, Rp 24,728,600
Rombel : 6, Rp 58,695,652
Lokasi (Poin) : 1, Rp 2,743,902
464,766,878
SMPN 05 LONG IKIS
Alokasi Dasar : 3,787,879
Pagu : 48,353,305
Gaji A : Rp 0
Gaji B : 0
Siswa : 88, Rp 15,217,600
Rombel : 3, Rp 29,347,826
Lokasi (Poin) : 1, Rp 2,743,902
51,097,207
SMPN 06 LONG IKIS
Alokasi Dasar : 3,787,879
Pagu : 83,580,658
Gaji A : Rp 466,129,200
Gaji B : 187,200,000
Siswa : 122, Rp 21,097,127
Rombel : 6, Rp 58,695,652
Lokasi (Poin) : 1, Rp 2,743,902
739,653,761
SMPN 07 LONG IKIS
Alokasi Dasar : 3,787,879
Pagu : 37,458,887
Gaji A : Rp 20,400,000
Gaji B : 0
Siswa : 25, Rp 4,323,182
Rombel : 3, Rp 29,347,826
Lokasi (Poin) : 3, Rp 8,231,707
66,090,594
SMPN 8 LONG IKIS
Alokasi Dasar : 3,787,879
Pagu : 46,796,960
Gaji A : Rp 313,641,600
Gaji B : 130,145,208
Siswa : 79, Rp 13,661,255
Rombel : 3, Rp 29,347,826
Lokasi (Poin) : 2, Rp 5,487,805
496,071,572
SMPN 01 MUARA KOMAM
Alokasi Dasar : 3,787,879
Pagu : 89,287,259
Gaji A : Rp 24
Gaji B : 0
Siswa : 155, Rp 26,803,728
Rombel : 6, Rp 58,695,652
Lokasi (Poin) : 1, Rp 2,743,902
92,031,185
SMPN 2 MUARA KOMAM
Alokasi Dasar : 3,787,879
Pagu : 40,917,432
Gaji A : Rp 207,848,400
Gaji B : 116,400,000
Siswa : 45, Rp 7,781,727
Rombel : 3, Rp 29,347,826
Lokasi (Poin) : 3, Rp 8,231,707
373,397,540
SMPN 03 MUARA KOMAM (SD-SMP SATAP 2 MUARA KOMAM)
Alokasi Dasar : 3,787,879
Pagu : 40,744,505
Gaji A : Rp 467,632,464
Gaji B : 218,702,400
Siswa : 44, Rp 7,608,800
Rombel : 3, Rp 29,347,826
Lokasi (Poin) : 1, Rp 2,743,902
729,823,271
SMPN 4 MUARA KOMAM
Alokasi Dasar : 3,787,879
Pagu : 46,278,178
Gaji A : Rp 0
Gaji B : 0
Siswa : 76, Rp 13,142,473
Rombel : 3, Rp 29,347,826
Lokasi (Poin) : 1, Rp 2,743,902
49,022,080
SMPN 01 LONG KALI
Alokasi Dasar : 3,787,879
Pagu : 222,810,610
Gaji A : Rp 847,465,356
Gaji B : 494,471,136
Siswa : 418, Rp 72,283,601
Rombel : 15, Rp 146,739,130
Lokasi (Poin) : 1, Rp 2,743,902
1,567,491,004
SMPN 02 LONG KALI
Alokasi Dasar : 3,787,879
Pagu : 176,688,838
Gaji A : Rp 0
Gaji B : 0
Siswa : 321, Rp 55,509,655
Rombel : 12, Rp 117,391,304
Lokasi (Poin) : 1, Rp 2,743,902
179,432,741
SMPN 03 LONG KALI
Alokasi Dasar : 3,787,879
Pagu : 47,315,741
Gaji A : Rp 176,551,200
Gaji B : 93,600,000
Siswa : 82, Rp 14,180,037
Rombel : 3, Rp 29,347,826
Lokasi (Poin) : 1, Rp 2,743,902
320,210,844
SMPN 04 LONG KALI
Alokasi Dasar : 3,787,879
Pagu : 41,090,360
Gaji A : Rp 231,960,000
Gaji B : 369,600,000
Siswa : 46, Rp 7,954,655
Rombel : 3, Rp 29,347,826
Lokasi (Poin) : 1, Rp 2,743,902
645,394,262
SMPN 05 LONG KALI
Alokasi Dasar : 3,787,879
Pagu : 39,015,232
Gaji A : Rp 152,400,000
Gaji B : 0
Siswa : 34, Rp 5,879,527
Rombel : 3, Rp 29,347,826
Lokasi (Poin) : 1, Rp 2,743,902
194,159,135
SMP NEGERI 06 LONG KALI
Alokasi Dasar : 3,787,879
Pagu : 44,548,905
Gaji A : Rp 25,999,331,364
Gaji B : 98,651,256
Siswa : 66, Rp 11,413,200
Rombel : 3, Rp 29,347,826
Lokasi (Poin) : 1, Rp 2,743,902
26,145,275,427
SMP NEGERI 08 LONG KALI
Alokasi Dasar : 3,787,879
Pagu : 39,534,014
Gaji A : Rp 0
Gaji B : 0
Siswa : 37, Rp 6,398,309
Rombel : 3, Rp 29,347,826
Lokasi (Poin) : 1, Rp 2,743,902
42,277,916
SMP NEGERI 07 LONG KALI
Alokasi Dasar : 3,787,879
Pagu : 60,902,750
Gaji A : Rp 489,600,000
Gaji B : 18,000,000
Siswa : 104, Rp 17,984,437
Rombel : 4, Rp 39,130,435
Lokasi (Poin) : 1, Rp 2,743,902
571,246,653
SMPN 01 MUARA SAMU
Alokasi Dasar : 3,787,879
Pagu : 91,708,240
Gaji A : Rp 59,058,060
Gaji B : 0
Siswa : 169, Rp 29,224,709
Rombel : 6, Rp 58,695,652
Lokasi (Poin) : 1, Rp 2,743,902
153,510,203
SMPN 02 MUARA SAMU
Alokasi Dasar : 3,787,879
Pagu : 48,007,450
Gaji A : Rp 234,599,964
Gaji B : 42,000,252
Siswa : 86, Rp 14,871,746
Rombel : 3, Rp 29,347,826
Lokasi (Poin) : 1, Rp 2,743,902
327,351,569
SATAP SMPN 8 BATU ENGAU
Alokasi Dasar : 3,787,879
Pagu : 38,150,596
Gaji A : Rp 158,400,000
Gaji B : 0
Siswa : 29, Rp 5,014,891
Rombel : 3, Rp 29,347,826
Lokasi (Poin) : 1, Rp 2,743,902
199,294,498
SMPN 1 BATU ENGAU
Alokasi Dasar : 3,787,879
Pagu : 129,183,648
Gaji A : Rp 470,077,200
Gaji B : 68,398,104
Siswa : 216, Rp 37,352,291
Rombel : 9, Rp 88,043,478
Lokasi (Poin) : 1, Rp 2,743,902
670,402,855
SMPN 2 BATU ENGAU
Alokasi Dasar : 3,787,879
Pagu : 113,694,440
Gaji A : Rp 0
Gaji B : 0
Siswa : 183, Rp 31,645,691
Rombel : 8, Rp 78,260,870
Lokasi (Poin) : 1, Rp 2,743,902
116,438,342
SMPN 5 BATU ENGAU
Alokasi Dasar : 3,787,879
Pagu : 49,045,014
Gaji A : Rp 231,600,000
Gaji B : 0
Siswa : 92, Rp 15,909,309
Rombel : 3, Rp 29,347,826
Lokasi (Poin) : 3, Rp 8,231,707
288,876,721
SMPN 6 BATU ENGAU SATU ATAP
Alokasi Dasar : 3,787,879
Pagu : 41,954,996
Gaji A : Rp 184,800,000
Gaji B : 42,000,000
Siswa : 51, Rp 8,819,291
Rombel : 3, Rp 29,347,826
Lokasi (Poin) : 1, Rp 2,743,902
271,498,898
SMPN 3 BATU ENGAU
Alokasi Dasar : 3,787,879
Pagu : 42,300,850
Gaji A : Rp 281,658,000
Gaji B : 205,800,000
Siswa : 53, Rp 9,165,146
Rombel : 3, Rp 29,347,826
Lokasi (Poin) : 3, Rp 8,231,707
537,990,558
SMPN 4 BATU ENGAU
Alokasi Dasar : 3,787,879
Pagu : 46,796,960
Gaji A : Rp 42,000,000
Gaji B : 40,200,000
Siswa : 79, Rp 13,661,255
Rombel : 3, Rp 29,347,826
Lokasi (Poin) : 1, Rp 2,743,902
131,740,862
SMPN 7 SATU ATAP BATU ENGAU
Alokasi Dasar : 3,787,879
Pagu : 27,330,423
Gaji A : Rp 171,517,200
Gaji B : 76,200,000
Siswa : 23, Rp 3,977,327
Rombel : 2, Rp 19,565,217
Lokasi (Poin) : 3, Rp 8,231,707
283,279,331