Data Pagu Anggaran 2019

Maaf, Pagu Anggaran tahun 2019 untuk SPS Belum ada.
Pagu : Rp 0
Dasar : Rp 0
Propors. : Rp 0
Siswa (80%) : Rp 0
Rombel (10%) : Rp 0
Lokasi (10%) : Rp 0
Nama sekolah Total
SPS PAUD AL QUR AN YAA BUNAYYA
Alokasi Dasar : 0
Pagu : 0
Gaji A : Rp 17,520
Gaji B : 0
Siswa : 26, Rp 0
Rombel : 2, Rp 0
Lokasi (Poin) : 1, Rp 0
17,520
SPS MUTIARA HATI 2
Alokasi Dasar : 0
Pagu : 0
Gaji A : Rp 0
Gaji B : 0
Siswa : 18, Rp 0
Rombel : 3, Rp 0
Lokasi (Poin) : 1, Rp 0
0
Rahmatillah 3
Alokasi Dasar : 0
Pagu : 0
Gaji A : Rp 10,814,400
Gaji B : 0
Siswa : 43, Rp 0
Rombel : 4, Rp 0
Lokasi (Poin) : 1, Rp 0
10,814,400
SPS PAUD NORMAL ISLAM
Alokasi Dasar : 0
Pagu : 0
Gaji A : Rp 0
Gaji B : 0
Siswa : 31, Rp 0
Rombel : 2, Rp 0
Lokasi (Poin) : 1, Rp 0
0
PAUD RUMAH LEBAH
Alokasi Dasar : 0
Pagu : 0
Gaji A : Rp 0
Gaji B : 0
Siswa : 21, Rp 0
Rombel : 1, Rp 0
Lokasi (Poin) : 1, Rp 0
0